image 13

TUPRS Yüzde 600 Bedelsiz Pay Dağıtacak!

Deprem sonrası alınan tedbirlerden sonra, yatırımcısını korumak isteyen Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS) hissedarlarına yüzde 600 bedelsiz pay dağıtacağını duyurdu.

Sponsorlu Bağlantılar

14 Şubat 2023 tarihinde yapılan kap açıklamasına göre, payları Borsa İstanbul’da işlem gören TUPRS, geçtiğimiz gün açıkladığı pay başına ödeyeceği net 40 lira temettüden sonra, yaptığı açıklama ile yüzde 600 bedelsiz sermaye artırımı kararı alındığını duyurdu.

image 13

TUPRS Bedelsiz Ne Zaman Dağıtılacak

Şirketin, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yaptığı açıklama:

Sponsorlu Bağlantılar

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olmakla birlikte, SPK’nın Kayıtlı Sermaye Sistemi’ndeki “Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir.” hükmüne istinaden, 275.256.514 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artış ile 1.651.539.084 TL artırılarak 1.926.795.598 TL’ye çıkarılmasına,

Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6’ncı maddesindeki “Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket’te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.” hükmü uyarınca C grubu pay adedi değiştirilemeyeceğinden, C grubu pay sahibine de bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle A grubu pay verilmesine,

İç kaynaklardan yapılacak olan 1.651.539.084 TL tutarındaki sermaye artışının, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 1.193.165.283,69 TL Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 247.863.333,91 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından, 180.798.214,95 TL Olağanüstü Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından, 29.712.251,45 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmasına,

!  Hisse Geri Alımları Başlatıldı!

TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 1.344.242.642 TL Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 307.296.442 TL Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

image 14

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir